06 30 38 74 03 info@hspchristen.nl

Stressreductie.

Hoe eerder je in de gaten hebt wat er aan de hand is, hoe beter het is. Zelfkennis en zelfinzicht zijn hierbij van groot belang en zijn de basis voor het nemen van maatregelen! Dit lijkt een dooddoener, maar in deze stressvolle maatschappij wordt je veelal geleerd om je lichaamssignalen te negeren door alles maar weg te beredeneren. Als we stress opmerken en erkennen, weten we vaak niet wat we er tegen moeten doen, dus we gaan gewoon door zonder te luisteren wat ons lichaam ons te vertellen heeft. Dit alles kan te maken hebben met je opvoeding, je negatieve overtuigingen, trauma’s en ga zo maar door. 

Het is goed om jezelf een nieuwe levenswijze aan te leren waar gedragsverandering voor nodig is. Dit kost in het begin veel tijd en moeite, omdat je oude gedrag steeds op de loer ligt. Je moet soms benen breken om fietsen af te leren! Bij nieuw gedrag worden er nieuwe neurale verbindingen aangelegd. Door dit nieuwe gedrag door te zetten zal je merken dat het je goed doet en zal dit een nieuwe levensstijl opleveren met meer rust en ontspanning. Een veranderproces duurt gemiddeld tussen de 6 weken en 3 maanden. Het is dus goed om in die tussenliggende periode waakzaam te blijven door niet weer te vervallen in het oude patroon. De hersenen hebben tijd nodig om nieuwe ‘banen’ aan te leggen zodat er een nieuw patroon aan wordt gemaakt. Daarom geven veel mensen in die tussenliggende periode het vaak al op, omdat er geen goede basis is gelegd. 

Hieronder staan tips om het gehele proces mee te nemen als basis voor verandering:

* Zorg dat je stress tijdig herkent en erkent. 

* Luister goed naar je lichaam, want die geeft aan hoe het met je gaat! Van hieruit kan je blokkades opheffen en weer ontspannen.

* Wees je bewust van de oorzaken. Is het fysiek, emotioneel, mentaal of zijn het je omstandigheden? 

* Maak kleine stapjes om verandering in je leven te brengen. Stapje voor stapje…

* Ervaar de verandering en voel dat het ook echt helpt. Dit geeft je motivatie om door te gaan.

* Integreer de nieuwe houding in je leven en weet dat het meer vitaliteit en levensvreugde brengt.