06 30 38 74 03 info@hspchristen.nl
Overtuigingen

Overtuigingen

 Veel overtuigingen ontstaan tijdens de jeugd. Je ouders hebben hier grote invloed in gehad. Hoe de mensen vroeger in jouw omgeving dachten, bepaald voor een groot deel hoe jij nu denkt! Nu is het prima als je overtuigingen aansluiten bij wat je wilt in het leven. Dan...
Luister naar je lichaam

Luister naar je lichaam

  Je lichaam is de beste leermeester als het gaat over hoe het echt met je gaat. Je lichaam geeft signalen af om rustiger aan te doen, maar dat is nog niet zo makkelijk. Door langdurig onder stress te staan werkt het ‘systeem’ niet goed meer waardoor je minder...
Verhelp zelf chronische stress

Verhelp zelf chronische stress

Chronische stress heeft zeer veel negatieve gevolgen op de lange duur. Stress op bepaalde momenten is niet slecht en hebben we  juist nodig om goed te kunnen functioneren. Maar als stress te lang aanhoud heeft dit consequenties voor je algehele gezondheid. Chronische...
Stressreductie

Stressreductie

Stressreductie. Hoe eerder je in de gaten hebt wat er aan de hand is, hoe beter het is. Zelfkennis en zelfinzicht zijn hierbij van groot belang en zijn de basis voor het nemen van maatregelen! Dit lijkt een dooddoener, maar in deze stressvolle maatschappij wordt je...
Wat doe ik bij acute stress

Wat doe ik bij acute stress

Acute stress geeft een reactie van gevaar en bedreiging in het lijf. Dat maakt dat je in de vecht- of vlucht modus zit. Omdat het leven nu eenmaal veel stressmomenten kent, is het goed om een paar korte oefeningen bij de hand te hebben die je kan inzetten. Neem dan...